Betrekking beskikbaar vir ‘n Voltydse Musiekonderwyser by Afrikaanse Hoër Meisieskool, AHMP, Pretoria.(Beheerliggaam-pos)

Onderrig van Vakmusiek Gr10-12, hulp met Skeppende Kuns – Musiek.  Aanbied van praktiese lesse en/of klavierbegeleiding.  Hulp met alle musiekaangeleenthede van die skool.  Bereidwilligheid om administratiewe take van die skool te verrig, bv. voogwerk.  Buitemuurse verantwoordelikhede

Kwalifikasies:  

BMus-graad met toepaslike onderwyskwalifikasie.

Ondervinding in CAPS is ‘n vereiste.

Klavier as instrument sal voorkeur geniet.

Stuur asseblief u CV na die adjunkhoof, mev Heyns voor 25 Mei 2018:  dheyns@ahmp.co.za