Afrikaanse Hoër Meisieskool vier lentedag paslik – met blomme.

Afrikaanse Hoër Meisieskool in Pretoria het besluit om lentedag toepaslik te vier met blomme!