Mej Evelyn Verster 1930 – 1944 en Mej Elizabeth Steyn 1945 – 1962

Affies is vanjaar ‘n 100 jaar oud. Deur die jare het die hoofde daarna gestreef en dit reggekry om die tradisies, kultuur en die karakter wat as die fondament van die skool gelê is vir generasies te behou.

Mej Agnes Holtzhausen 1964 – 1985, Mej Louisa Venter 1986 – 2007 en Mej Marna Jordaan 2008